Czy powinniśmy uprawiać rośliny GM w UE? Niech kraje Unii same o tym zadecydują!

Autor

  • Tomasz Twardowski Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań

Słowa kluczowe:

GMO legislation, opt-out mechanism, opt-in mechanism

Abstrakt

The cultivation of genetically modified crops has long been a contentious issue in the European Union. Now a group of biotech specialists and legal experts propose a mechanism to take the political edge out of the authorization process.

Pobrania

Numer

Dział

Articles