Komitet redakcyjny


KOMITET  REDAKCYJNYJERZY BRZEZIŃSKI – redaktor naczelny
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Wydział Psychologii i Kognitywistyki – Poznań
e-mail: brzezuam@amu.edu.pl


ANDRZEJ B. LEGOCKI
Polska Akademia Nauk
Instytut Chemii Bioorganicznej – Poznań
e-mail: legocki@ibch.poznan.pl


ELŻBIETA SARNOWSKA-TEMERIUSZ
Polska Akademia Nauk
Instytut Badań Literackich – Warszawa
e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl


ANDRZEJ WÓJTOWICZ – sekretarz redakcji
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
Ośrodek Wydawnictw Naukowych – Poznań
e-mail: wojtow@man.poznan.pl