Wydawca

Polska Akademia Nauk

00-901 Warszawa, pl. Defilad 1

e-mail: czasopisma@pan.pl