Genetycznie zmodyfikowane organizmy – szanse i zagrożenia dla Polski

Autor

  • Andrzej Anioł Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Błonie
  • Stanisław Bielecki Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka
  • Tomasz Twardowski Instytut Biochemii Technicznej, Politechnika Łódzka

Słowa kluczowe:

Poland, biotechnology, bioeconomy

Abstrakt

In his paper perspective and conditions for the development of biotechnology is presented within the context of legislation, public opinion as well as present situation in Poland, EU and in the Word. Formation of bioeconomy in Poland Leeds industrial biotechnology in all sectors: agriculture, industry and medicine.

Pobrania

Numer

Dział

Articles