Bioekonomia wokół nas

Autor

  • Tomasz Twardowski Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Poznań
  • Ewa Woźniak Zakład Ekonometrii Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM

Słowa kluczowe:

bioeconomy, circular economy, biotechnology, Poland

Abstrakt

The common products of modern biotechnology are extremely important for our everyday life. Biotechnology is a pillar of bioeconomy and following the philosophy of European Commission the future economy will be based on biomethods and technologies. We have to take into account further progress of “bio” factor in economy.

Pobrania

Numer

Dział

Articles