Zagrożenia związane z wodą

Autor

  • Zbiniew W. Kundzewicz członek korespondent PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
  • Maciej Zalewski Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN – UNESCO, Łódź
  • Andrzej Kędziora Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
  • Edward Pierzgalski Wydział Inżynierii i Kształtowania Środowiska, SGGW, Warszawa

Pobrania

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora