Zagrożenia związane ze zmianami klimatu

Autor

  • Zbiniew W. Kundzewicz członek korespondent PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań
  • Katarzyna Juda-Rezler Zakład Ochrony i Kształtowania Środowiska, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska

Pobrania

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora