Zagrożenia naturalnymi zdarzeniami ekstremalnymi

Autor

  • Zbiniew W. Kundzewicz członek korespondent PAN, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań, przewodniczący Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN
  • Piotr Matczak Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz Komitetu Badań nad Zagrożeniami przy Prezydium PAN

Pobrania

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora