No 4 (2014)

Table of Contents

Wiesław Łukaszewski
Irena E. Kotowska
8 European Academies’ Statement
Zbigniew Szawarski
Bogdan Zawadzki, Agnieszka Popiel
Wacław Kasprzak
Marcin Bizukojć
Andrzej M. Brandt
Tomasz Żuradzki
Agata Tyczewska, Joanna Gracz, Tomasz Twardowski, Aleksandra Małyska
Wojciech T. Chyla
Mariusz Jaskólski
Grzegorz Bartosz, Jolanta Niewiarowska
Recenzja książki Grażyny Jasieńskiej The fragile wisdom: an evolutionary view on women’s biology and health
Adam Łomnicki
Recenzja książki Tima Spectora Identically different. Why you can change your genes? ** Identyczność inaczej. Dlaczego możesz zmienić swoje geny?
Jan Barciszewski