Niekontrolowany rozwój AI jest zagrożeniem dla ludzkości

Autor

  • Michał Kleiber członek rzeczywisty PAN, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, Warszawa

Abstrakt

W artykule omówiono konkluzje raportu amerykańskiego Departamentu Stanu dotyczącego zagrożeń wynikających z nieuregulowanego rozwoju sztucznej inteligencji. Raport ostrzega bardzo dobitnie przed najróżniejszymi przyszłymi zagrożeniami stojącymi przed całym światem w wyniku niekontrolowanego rozwoju nowych technologii informatycznych, mocno akcentując w szczególności możliwość zniszczenia całej ludzkości przez globalnie niekontrolowane zastosowania AI. Druga część artykułu dotyczy problematyki mającej potencjalnie również wielkie znaczenie dla naszej przyszłości, a mianowicie nowego urządzenia łączącego mózg z komputerem. Urządzenie to o nazwie Neuralink przesyła bezprzewodowo sygnały mózgowe do specjalnego programu, który je dekoduje, rozpoznając ludzkie myśli. Przy wielu niezaprzeczalnych zaletach olbrzymim zagrożeniem są możliwości wykorzystywania przez osoby niepożądane dostępu do myśli człowieka w celu naruszenia jego prywatności. Konkluzją artykułu jest stwierdzenie o konieczności prowadzenia szerokich prac dotyczących regulacji mających na celu bezpieczny rozwój AI i korzystne dla społeczeństw jej zastosowania.

Pobrania

Opublikowane

2024-07-05

Numer

Dział

Articles