No 4 (2020)

Table of Contents

Komisja do spraw Etyki w Nauce
Piotr Śliwiński
Paweł M. Rowiński, Piotr Olszówka, Michael Giersig
Stanisław Gomułka
Zbigniew Drozdowicz
Krzysztof Mrowcewicz
Joanna Majewska
Bogusław Dybaś, Maciej Forycki, Małgorzata Molęda-Zdziech
Stanisław Rakusa-Suszczewski
Akademia Młodych Uczonych
Jerzy Marian Brzeziński, Bogdan Zawadzki
Bogumiła Kaniewska
Grażyna Borkowska
Waldemar Jóźwiak, Paweł Rowiński