No 3 (2020)

Table of Contents

Andrzej B. Legocki
Stanisław Filipowicz
Dariusz Doliński
Marzena Matla
Jan Tomkowski
Wiktor Werner, Adrian Trzoss, Dawid Gralik
Jerzy Pręgowski
Małgorzata Gajewska, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Jan Konopacki, Krzysztof Turlejski, Cezary W. Watała, Krzysztof Wąsowicz, Anna Wesołowska, Marek Wieczorek, Piotr Wlaź, Romuald Zabielski
Komentarz do artykułu Pięć lat trudnych doświadczeń z Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. (strony 149–171)
Jerzy Duszyński, Romuald Zabielski
Zygmunt Pejsak
Andrzej Górski, Mieczysław Grabianowski
Apel Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN