No 3 (2020)

Table of Contents

Andrzej B. Legocki
Stanisław Filipowicz
Dariusz Doliński
Marzena Matla
Jan Tomkowski
Wiktor Werner, Adrian Trzoss, Dawid Gralik
Wiktor Werner, Adrian Trzoss, Dawid Gralik
Jerzy Pręgowski
Małgorzata Gajewska, Joanna Gromadzka-Ostrowska, Jan Konopacki, Krzysztof Turlejski, Cezary W. Watała, Krzysztof Wąsowicz, Anna Wesołowska, Marek Wieczorek, Piotr Wlaź, Romuald Zabielski
Komentarz do artykułu Pięć lat trudnych doświadczeń z Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r. (strony 149–171)
Jerzy Duszyński, Romuald Zabielski
Zygmunt Pejsak
Andrzej Górski, Mieczysław Grabianowski
Apel Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP
Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN