No 3 (2015)

Table of Contents

Wiktor Werner
Michał Karoński
Emanuel Kulczycki, Aneta Drabek, Ewa A. Rokosz
Zbigniew Drozdowicz
Józef Bremer
Marcin Duszyński
Dariusz Wawrzyniak, Olga Wawrzyniak, Piotr Chomczyński, Stefan Oziewicz, Jan Barciszewski
Andrzej Pilc, Włodzimierz Buczko
Bartosz Karaszewski
Stanowisko Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk w sprawie nowych technik inżynierii genetycznej
Komitet Biotechnologii PAN
Stanisław Ossowski
Andrzej Paszewski
Leszek Kuźnicki