No 2 (2009)

Table of Contents

Józef Kozielecki
Karol Modzelewski
Tadeusz Sławek
Maciej W. Grabski
Agnieszka Gromkowska-Melosik
Ścieżka kariery akademickiej
Dokument KRASP
Memoriał w sprawie problemów nauk humanistycznych oraz potrzeby utrzymania tej dziedziny w strukturach PAN
Memoriał w spr. nauk humanistycznych
Agata Tyczewska, Marek Figlerowicz
Marta M. Gabryelska, Maciej Szymański, Jan Barciszewski
Aleksandra Małyska, Tomasz Twardowski
Małgorzata Korbin, Kazimierz Adamczewski, Tomasz Twardowski
Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz