Projekty strukturalne

Program: POMOST

dr Mariola Dutkiewicz
Genome-wide RNA secondary structure mapping of coxsackievirus B3
(01.02.2014 - 31.12.2015)

Program: HOMING PLUS

dr Agata Świątkowska
Expression of p53 protein and its N-truncated form, deltaNp53 - towards better understanding the mechanism of p53 IRES-mediated translation process
Projekt nr Homing Plus/2012-6/15
(01.04.2013 - 31.03.2014)

Program: HOMING PLUS

dr Katarzyna J. Purzycka
How RNA structure governs Ty1 retrotransposition
(01.04.2013 - 31.03.2015)

Program: Międzynarodowe Projekty Doktoranckie (MPD)

prof. dr hab. Mariusz Jaskólski
Structural biology of plants and microbes
(1.09.2008 - 31.08.2013)

Program: POMOST

dr Anna Kurzyńska-Kokorniak
Apta-miRs: novel strategy for controlling miRNA's biogenesis and functioning
(01.11.2011 - 31.10.2014)

Program: POLAPGEN-BD

prof. dr hab. Maciej Stobiecki
Narzędzia biotechnologiczne służące do otrzymywania 
zbóż o zwiększonej odporności na suszę
(01.06.2008 - 31.12.2014)

Program: POMOST - wsparcie dla kobiet w ciąży

dr Mariola Dutkiewicz
Racjonalne projektowanie małych interferujących RNA (siRNA) atakujących regiony RNA o wysoce uporządkowanej strukturze przestrzennej na przykładzie regionu 5'UTR wirusa Coxsackie B3
(21.04.2011 - 14.10.2011)

Realizowane projekty patentowe (pdf)