No 2 (2013)

Table of Contents

Tadeusz Sławek
Grażyna Wieczorkowska, Jerzy Wierzbiński, Bartłomiej Michałowicz
Zbigniew Błocki, Karol Życzkowski
Marek Młodożeniec, Anna Knapińska
Natalia Buchowska
Maria Beisert
Alina Kowalczykowa
Paweł E. Tomaszewski
Zbigniew Spendel
Piotr Sztompka
Andrzej Zoll
Tomasz Twardowski
Stanowisko Komitetu Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk w sprawie oświadczenia wydanego przez Akademicki Klub Obywatelski im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu
Komitet Biologii Ewolucyjnej i Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Stanowisko Komitetów Biotechnologii, Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej, Neurobiologii oraz Nauk Neurologicznych PAN, zebranych na wspólnym posiedzeniu
Stanowisko Komitetów
Andrzej B. Legocki, Włodzimierz Zagórski-Ostoja
Andrzej B. Legocki