, Wydział Teologiczny, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań