, Sekretarz Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Instytut Farmaceutyczny, Warszawa