, Komitet Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN; Centrum Badań Kosmicznych PAN