, Zakład Ekologii Behawioralnej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań