, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (LKE w Olsztynie)

  • Kwartalnik NAUKA Nr 3 (2020) - Articles
    Pięć lat trudnych doświadczeń z Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.
    Abstrakt  PDF
  • Kwartalnik NAUKA Nr 3 (2021) - Articles
    Odpowiedź na polemikę z artykułem Pięć lat trudnych doświadczeń z Ustawą o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z dnia 15 stycznia 2015 r.
    Abstrakt  PDF