, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wrocław