, członek rzeczywisty PAN, Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki; Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe przy IChB PAN