, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań; Centrum NanoBiomedyczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu