, Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, Poznań