, Katedra Technologii i Oceny Produktów Roślinnych, Uniwersytet Rzeszowski