Przyczynek do biografii Ludwika Wertensteina

Autor

  • Dorota Pietrzkiewicz Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii, Uniwersytet Warszawski

Słowa kluczowe:

Ludwik Wertenstein, Pracownia Radiologiczna Towarzystwa Naukowego Warszawskiego [the Radiology Unit of the Warsaw Scientific Society], studies on radioactivity, history of physics in Poland

Abstrakt

2022 is the 135. anniversary of birth of Ludwik Wertenstein – the pioneer of radioactivity research in Poland, assistant of Maria Skłodowska-Curie, friend of James Chadwick, fellow employee of Ernest Rutheford, co-organiser of the Radiology Unit of the Warsaw Scientific Society. The article, referring to (national and foreign) archival materials and literature, presents Professor Wertenstein and his scholar activity, describes the circumstances of his work, his family relations, as well as extensive international contacts with the physicists and chemists.

Pobrania

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora