Adam Bielański (1912-2016)

Autor

  • Małgorzata Witko Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN im. Jerzego Habera, Kraków

Słowa kluczowe:

Adam Bielański, chemistry, inorganic chemistry, catalysis, surface chemistry

Abstrakt

On September 4, died at the age of 100 Adam Bielański, Professor of Chemistry, an outstanding scientist, widely recognized authority in the field of inorganic chemistry, catalysis and surface chemistry.

Pobrania

Numer

Dział

Articles