Jakie białka – takie zdrowie

Autor

  • Jacek Kuźnicki Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie; Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
  • Beata Tkacz Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa
  • Agnieszka Ziemka Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN, Warszawa

Pobrania

Numer

Dział

Articles