Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania Ziemi

Autor

  • Jerzy J. Lipa Zakład Metod Biologicznych i Kwarantanny, Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu

Pobrania

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora