Ogłoszenia o udzielanych zamówieniach na usługi społeczne

 

rok 2020

  • ZUS 01/20 - ochrona obiektu

          Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (pdf)

          Formularze edytowalne (doc)

          Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne (pdf)

 

rok 2018

 

  • ZUS 02/2018 - ochrona obiektu 2

          Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (pdf)  

         * korespondencja z Wykonawcami

             - zawiadomienie 1 (pdf)

          Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na usługi społeczne (pdf)

 

  • ZUS 01/2018 - ochrona obiektu

         Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu na usługi społeczne (pdf)

         Ogłoszenie o nie udzieleniu zamówienia na usługi społeczne (pdf)