Rada Naukowa

 

 

Rada Naukowa Zakładu Chemii Bioorganicznej PAN kadencji 1984-86 (pdf)

Odręcznie napisany przez prof. Wiewiórowskiego program I posiedzenia Rady Naukowej ZChB (pdf)

Pierwsza Rada Naukowa Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN kadencja 1987-1990 (pdf)

 

Stopnie i tytuły:

Doktoraty (pdf)

Habilitacje (pdf)

Profesury (doc)