Uwagi przedstawiciela nauk humanistycznych na temat projektu Ustawy o Polskiej Akademii Nauk

Autor

  • Stanisław Mossakowski członek rzeczywisty PAN, przewodniczący Wydziału I Nauk Społecznych PAN, Instytut Sztuki PAN, Warszawa

Pobrania

Numer

Dział

Articles