Informacje ogólne, wymagane dokumenty

REKRUTACJA

Informacje ogólne

  • Studium Doktoranckie przy ICHB PAN prowadzi kształcenie o profilu biologicznym i chemicznym.
  • Rekrutacja odbywa się na podstawie ustnego egzaminu konkursowego, zdawanego przed Komisją Egzaminacyjną.
  • Terminy egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej ICHB, z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  • Stypendium otrzymuje kandydat, który uzyskał największą liczbę punktów w skali 0-5, przy czym warunkiem koniecznym przyjęcia na studium jest zdobycie minimum 3,5 punktu.
  • Prosimy kandydatów o skontaktowanie się i odbycie rozmowy wstępnej z potencjalnym promotorem w celu bardziej szczegółowego zapoznania się z proponowaną tematyką badań.

 

Zalecane podręczniki:

  • profil biologiczny: L. Stryer. Biochemia  lub/i RK Murray, DK Granner, VW Rodwell. Biochemia Harpera
  • profil chemiczny: J. Mc Murry. Chemia Organiczna lub/i RT Morrison, RN Boyd. Chemia Organiczna

 

Wymagane dokumenty:

  • Wymagane dokumenty (doc)
  • Wniosek do Dyrektora Instytutu o przyjęcie na Studium (doc).