Regulamin

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO (pdf) - obowiązuje od 01.10.2019 do 30.09.2020 r.

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO (pdf) - obowiązuje od 01.10.2020 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Studium:
prof. dr hab. Adama Kraszewskiego
Adam.Kraszewski@ibch.poznan.pl
tel. (61) 852 85 03 wew. 1548 1181