Trzy wizje wszechświata: Newton – Einstein – Hawking

Autor

  • Zbigniew Drozdowicz Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Abstrakt

W tych rozważaniach przywołuję trzy takie wizje wszechświata, które posiadały wprawdzie znamiona naukowości, jednak pozostawiały również pole dla różnego rodzaju spekulacji. Stąd określam je mianem wizji, a nie teorii naukowych. Nie oznacza to jednak, że odbieram im prawo do naukowości. Prawo to zresztą w swoim czasie zdobyły i zachowują je w jakiejś mierze nadal. Tyle tylko, że żadna z nich nie posiada statusu takiej teorii, do której nie zgłaszano by różnego rodzaju zastrzeżeń i nie wprowadzano by istotnych korekt. Dotyczy do zarówno Newtonowskiej teorii grawitacji, Einsteinowskiej ogólnej teorii względności oraz Hawkingowskiej teorii wszechświata bez granic. Moja generalna teza sprowadza się do twierdzenia, że nawet najbardziej wyrafinowane intelektualnie teorie naukowe nie są w stanie udzielić definitywnych odpowiedzi na fundamentalne pytania dotyczące początku wszechświata oraz jego losu.

Pobrania

Opublikowane

2024-07-05

Numer

Dział

Articles