Znikający naukowcy. Co ustrukturyzowane Big Data mówią nam o rezygnacji z nauki w 38 krajach OECD?

Autor

  • Marek Kwiek Institute for Advanced Studies in Social Sciences and Humanities (IAS), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Łukasz Szymula Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Abstrakt

W pracy analizujemy zjawisko rezygnacji z nauki akademickiej i pokazujemy, jak odchodzenie z nauki różni się między kobietami i mężczyznami, dyscyplinami akademickimi i na przestrzeni czasu. Prezentowane podejście jest kompleksowe: globalne, oparte na kohortach naukowców, i podłużne – obserwujemy działalność publikacyjną indywidualnych naukowców w czasie. Korzystając z metadanych pochodzących z bazy Scopus – globalnej bibliometrycznej bazy danych publikacji i cytowań – analizujemy kariery publikacyjne naukowców z 38 krajów OECD, którzy rozpoczęli publikowanie w 2000 r. (N = 142776) i w 2010 r. (N = 232843). W pracy przetestowano przydatność dużych zbiorów danych bibliometrycznych do globalnych analiz karier naukowych.

Pobrania

Opublikowane

2024-04-02

Numer

Dział

Articles

Inne teksty tego samego autora

1 2 > >>