Orientalizm Thomasa Edwarda Lawrence'a

Autor

  • Krzysztof Gajewski Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Abstrakt

Celem artykułu jest analiza krytyki, jakiej dopuszcza się Edward Said w odniesieniu do przekonań Thomasa Edwarda Lawrence'e na temat Arabów oraz arabskiej kultury i społeczeństwa. Z jednej strony niektóre z zarzutów wysuwanych przez Saida wydają się słabo uzasadnione i mogą zostać zanegowane przy pomocy stosownych cytatów z Siedmiu filarów mądrości Lawrence'a. Z drugiej strony Said nie spostrzega poważnych ograniczeń Lawrence'owskiego oglądu relacji międzykulturowych.

Pobrania

Opublikowane

2023-10-04

Numer

Dział

Articles