O czasopiśmie

NAUKA jest interdyscyplinarnym czasopismem Polskiej Akademii Nauk wydawanym kwartalnie w języku polskim lub angielskim. Czasopismo publikuje recenzowane prace naukowe, artykuły przeglądowe, polemiczne, wspomnieniowe, recenzje oraz listy do redakcji.

Aktualny numer

Nr 2 (2024): Nauka
Opublikowane: 2024-07-05
Wyświetl wszystkie wydania

ISSN: 1231-8515