Author Details

Chorąży, Mieczysław, członek rzeczywisty PAN, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach; Centrum Badań Translacyjnych i Biologii Molekularnej Nowotworów