Author Details

Jaskólski, Mariusz, członek korespondent PAN. Zakład Krystalografii, Wydział Chemii UAM, Centrum Badań Biokrystalograficznych, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN