Author Details

Niewada, Maciej, II Klinika Neurologiczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa; Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

  • No 3 (2016) - Articles
    Thrombectomy in ischaemic stroke – A statement from the Committee for Neurological Science of the Polish Academy of Sciences
    Abstract  PDF (Polish)