Author Details

Rachoń, Janusz, Komisja ds. Współpracy z Otoczeniem Gospodarczym przy Komitecie Terapii i Nauk o Leku Polskiej Akademii Nauk

  • No 3 (2021) - Articles
    „Pharmaceutical Strategy for Europe”: synthesis of active pharmaceutical ingredients as a Polish brand?
    Abstract  PDF (Polish)