Author Details

Sienkiewicz, Barbara, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Zakład Antropologii Literatury, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • No 4 (2011) - Articles
    Symbolistic-hermeneutic tangle i.e. symbol between psychoanalysis, phenomenology of religion and poetic imagination. Symbolic imaginarium in the Poemat bukoliczny [The Bucolic Poem] of Alexander Wat
    Abstract  PDF (Polish)