No 2 (2022)

Table of Contents

Roman Z. Morawski
Marek Kwiek, Wojciech Roszka
Anna Budzanowska, Aleksander Dańda
Jerzy Rużyłło
Jan Tomkowski
Zbigniew Drozdowicz
Krzysztof Gajewski
Michał Głowiński
Agnieszka Cybal-Michalska, Agnieszka Piejka
Tomasz Kostyrko, Marek Thomas
Jan Kozłowski, January Weiner, Michał Woyciechowski
Komunikat 06/2022 interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego do spraw Kryzysu Klimatycznego przy Prezesie PAN na temat przeciwdziałania kryzysowi klimatycznemu w obliczu wojny w Ukrainie
Komunikat 06/2022 interdyscyplinarnego Zespołu Doradczego
Reakcja środowisk akademickich na projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej
Reakcja środowisk akademickich