No 2 (2020)

Table of Contents

Kazimierz Ajdukiewicz
Cyprian Mielczarski
Michał Witt
Adam Witkowski
Krzysztof Ślebzak
Andrzej Girdwoyń
Edyta Bątkiewicz-Szymanowska, Magdalena Biniaś-Szkopek
Wanda Pętlicka, Zofia Tylewska-Ostrowska, Anna Walczak
Statement of the Presidents of the Polish Academy of Sciences and the Polish Academy od Art and Sciences after the Forum for the Rule of Law on 6 March 6, 2020
Komunikat Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności
Jan Kryński
Andrzej Muszyński, Kazimierz Przyszczypkowski
LISTY DO REDAKCJI
Izabela Zdolińska-Malinowska, Józef Dulak