No 4 (2004)

Table of Contents

Gombrowicz i nauka
Włodzimierz Bolecki
Bezpieczeństwo Europy: między polityką europejską i więzią euroatlantycką
Bronisław Geremek
Polska a Europa
Janusz Tazbir
Polska-Niemcy. Partnerstwo z dystansu
Anna Wolff-Powęska
Czynniki legitymizacji w 21 krajach
Henryk Domański
O nową filozofię przyrody. Dyskurs między redukcjonizmem i holizmem
Andrzej B. Legocki
Astronomia z astrofizyką w Polsce u progu XXI wieku
Kazimierz Stępień
Tajemnica spinu elektronu
Jan Stankowski
Biblia pauperum – rzecz o dialogu słowa i obrazu
Ryszard Knapiński
Trzydziestolecie Komitetu Problemów Energetyki PAN (1974-2004)
Jacek Marecki
Dni Nauki Rosyjskiej w Polsce 9-14 października 2004 r.
Emil Nalborczyk, Stanisław Haberka
Sesja Polskiej Akademii Nauk NAGRODY NOBLA PO STU LATACH
Tadeusz Marek Krygowski