No 2 (2004)

Table of Contents

Medycyna regeneracyjna a mit wiecznej młodości
Andrzej Szczeklik
Perspektywy zastosowania terapeutycznego komórek macierzystych w chorobach centralnego układu nerwowego
Krystyna Domańska-Janik
Komórki macierzyste: nowy problem – stare pytania
Barbara Chyrowicz
O pewnych niesamowitych właściwościach człowieka jako gatunku
Tadeusz Bielicki
Dwie chrestomatie przed sądem potomności
Janusz Tazbir
Pedagogiczne zero. Zastosowania problemowe, epistemiczne i magiczne
Zbigniew Kwieciński
Pamięć i wiedza w kontekście rozwoju poznania naukowego
Andrzej Falkowski
Psychologia w Polsce po 1989 roku
Jerzy Brzeziński, Jan Strelau
Ocena dokonań instytucji naukowej poprzez analizę cytowań na przykładzie Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie
Andrzej Pilc
21. Międzynarodowy Kongres Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej Warszawa, 15-21 sierpnia 2004
Witold Gutkowski, Tomasz Kowalewski
List
Franciszek Ziejka
Profesor Karol Mańka (1915-2003) – wspomnienie
Jerzy Ważny
Profesor Antoni Horst (1915-2003)– wybitny fizjolog i genetyk
Ryszard Słomski