No 4 (2005)

Table of Contents

Antagonism and fight – irremovable aspects of human condition?
Janusz Reykowski
Gathering and banishment
Karol Modzelewski
Satellite remote sensing as the source of information about objects, phenomena and processes occurring on the Earth
Andrzej Ciołkosz
On the codification of Polish orthography – in the past and now
Zygmunt Saloni
Cultural studies – from an expert knowledge to a social scientific discipline
Jacek Sójka
Polish studies on transformation: ways of conceptualisation
Agnieszka Kolasa-Nowak
Xenotransplantation – prospects and limitations
Zdzisław Smorąg, Ryszard Słomski
Considering application of sustainability principle to prevent and extinguish threats to The United Nations Community of States
Kazimierz Równy
O pewnych problemach urynkowienia edukacji i nauki w Polsce
Andrzej Rakowski
Jakie uniwersytety? – polemika
Cezary Wójcik, Józef Wieczorek
JAN KAROL KOSTRZEWSKI (1915 - 2005) ŻYCIORYS
Leszek Kuźnicki
Fizycy dziękują Wojciechowi Kilarowi za „Symfonię o ruchu” dedykowaną im w Światowym Roku Fizyki
Jan Stankowski