No 1 (2005)

Table of Contents

Mikołaj Rej’s tradition in old Polish literature
Adam Karpiński
On a strategy of science in the European Union
Andrzej B. Legocki
Dreams of a “New Poland”
Janusz Tazbir
The importance of the Polish language at the international market of job and education. Remarks after the first year of certification of Polish as a foreign language
Władysław T. Miodunka
Polish historical science at the beginning of the 21 st century
Wojciech Wrzesiński
What is determined and what random in biological systems – when does freedom begin?
Andrzej Paszewski
Determinisms of physics vs. man's free will
Andrzej Fuliński
Freedom – Compulsion – Necessity. The drama of developing human person
Andrzej Szostek
Application of the lateralized readiness potential to experimental psychology
Piotr Jaśkowski, Marta Kurczewska
Conservation of wood artifacts in Poland
Jerzy Ważny, Wojciech Kurpik
Sustainability and urbanization
Adam T. Kowalewski
Future of universities in Poland
Leszek Pacholski
O CK i konkursach nominacyjnych uwag kilka
Józef Wojnarowski
Rok 2005 – Światowym Rokiem Fizyki
Marta Kicińńska-Habior
Wspomnienie o działalności i dorobku naukowym profesora Ludgera Szklarskiego (1912-2003)
Jacek Zarudzki, Andrzej Horodecki
Wspomnienie o profesorze Janie Szczepańskim
Władysław Markiewicz
Karol Dejna 1911-2004
Kazimierz Polański
Vittore Branca (1913-2004) – wspomnienie
Michał Głowiński